HISTORIE VELETRHU GAUDEAMUS V NITŘE

První ročník veletrhu Gaudeamus Slovakia proběhl od 15. do 17. října 2013 v pavilonu F na výstavišti Agrokomplex Nitra. Uspořádání veletrhu v Nitře umožnilo vystavovatelům ze Slovenské i České republiky oslovit studenty ze všech Slovenských krajů. První ročník veletrhu navštívilo 4 122 návštěvníků, z toho 190 výchovných poradců a pedagogů. Veletrhu se účastnilo 180 vystavujících subjektů z pěti zemí světa. Studentům se nabízelo přes 2 500 studijních oborů. 

Druhý ročník veletrhu Gaudeamus Slovakia proběhl od 16. do 17. října 2014 v pavilonu G na výstavišti Agrokomplex Nitra. Druhý ročník veletrhu navštívilo 8 300 návštěvníků. Veletrhu se účastnilo 153 vystavujících subjektů z šesti zemí světa. K návštěvě veletrhu se také zaregistrovalo 215 pedagogů a výchovných poradců. Veletrh Gaudeamus probíhal souběžně s veletrhem Autosalón Autoshow Nitra. 

Třetí ročník veletrhu Gaudeamus Slovakia proběhl od 14. do 15. října 2015 v pavilonu G na výstavišti Agrokomplex Nitra. Třetí ročník veletrhu navštívilo 4 883 návštěvníků. Veletrhu se účastnilo 235 vystavujících subjektů ze sedmi zemí světa. K návštěvě veletrhu se také zaregistrovalo 108 pedagogů a výchovných poradců. Veletrh návštěvníkům nabídl nové doprovodné programy: Testovací centrum a Centrum kariérového poradenství. 

Čtvrtý ročník veletrhu Gaudeamus Slovakia proběhl od 4. do 5. října 2016 v pavilonu G na výstavišti Agrokomplex Nitra. Návštěvnost veletrhu se zvýšila na 5 394 studentů a 112 pedagogů. Veletrhu se účastnilo 235 vystavujících subjektů z osmi zemí světa. Na IV. ročníku veletrhu byl poprvé představen doprovodný program Věda pro život. 

 

Pátý ročník veletrhu Gaudeamus Slovakia poprvé proběhl v žáříjovém termínu od 27. do 28. září 2017 v pavilonu G na výstavišti Agrokomplex Nitra. Veletrh navštívilo rekordních 6 046 studentů a 104 pedagogů. Veletrhu se účastnilo teké rekordních 260 vystavujících subjektů z jedenácti zemí světa. Veletrh probíhal na dosud největší výstavní ploše 535 m2

Šestý ročník veletrhu Gaudeamus Slovakia v termínu od 26. do 27. září 2018 poprvé v novém pavilonu M4 na výstavišti Agrokomplex Nitra. Veletrhu se účastnilo rekordních 280 vystavujících subjektů. Veletrh probíhal na dosud největší výstavní ploše 673 m2 s rekordním nárůstem výstavní plochy o 138 m2 ve srovnání s předchozím ročníkem. Součástí veletrhu poprvé bylo Pedagogické centrum.

Vývoj veletrhu v Nitře v letech 2013 - 2018

Ročník Vystavovatelé Návštěvnost
2013 180 4 122
2014 153 8 300
2015 235 4 883
2016 235 5 394
2017 260 6 046
2018 280 5 895

 

 

Informace z minulých ročníků veletrhu v nitře

Vystavovatelé

Přednášky

Závěrečné zprávy

Fotografie ke stažení

 

ZPĚT NA INFORMACE O VELETRHU

GAUDEAMUS V NITŘE
OD ROKU 2013

INFORMACE Z MINULÝCH ROČNÍKŮ VELETRHU

Login