Středa 27.9.2017

Přednáškový sál - pavilon G
 9.00 -  9.30   Slavnostní zahájení veletrhu
 9.40 - 10.00   Univerzita Konštantína Filozofa
10.05 - 10.25   Žilinská univerzita v Žiline
10.30 - 10.50   Slovenská technická univerzita v Bratislave
10.55 - 11.15   Slovenská poľnohospodárska univerzita
11.20 - 11.40   University of New York in Prague
11.45 - 12.05   Slovenská poľnohospodárska univerzita
  Nie je farmár, ako farmár...
12.10 - 12.30   Študuj čo ťa baví na Trenčianskej univerzite​
12.35 - 12.55   Trnavská univerzita v Trnave
  Prečo zostať študovať na Slovensku?
13.00 - 13.10   Technická univerzita vo Zvolene

Čtvrtek 28.9.2017

Přednáškový sál - pavilon G
9.15 - 9.35   Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
9.40 - 10.00   Univerzita Palackého v Olomouci
10.05 - 10.25   Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
10.30 - 10.50   Slovenská technická univerzita v Bratislave
10.55 - 11.15    University of New York in Prague
11.20 - 11.40   Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů,
  Česká zemědělská univerzita v Praze
11.45 - 12.05   Žilinská univerzita v Žiline
  Študuj výnimočné študijné programy na UNIZA!
12.10 - 12.20   Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s.
12.25 - 12.45   Metropolitní univerzita Praha
12.50 - 13.00   Prešovská univerzita v Prešove

 

ZPĚT NA INFORMACE O VELETRHU

PROGRAM PŘEDNÁŠEK

GAUDEAMUS NITRA 27. - 28. 9. 2017

Login