fotografie
ke stažení

GAUDEAMUS NITRA 27. - 28. 9. 2017

fotografie expozic ke stažení:

Business and Hotel Management School Switzerland (BHMS), Švýcarsko (expozice 14)

Ekonomická univerzita v Bratislave, Slovensko (expozice 40)

Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Česká zemědělská univerzita v Praze (expozice 19)

Fakulta lesnická a dřevařská, Česká zemědělská univerzita v Praze (expozice 10)

Fakulta managementu, Univerzita Komenského v Bratislave, Slovensko (expozice 16)

Fakulta sociálnych vied, Univerzita sv.Cyrila a Metoda v Trnave, Slovensko (expozice 15)

FromGlobe (expozice 43)

InterStudy, Slovensko (expozice 21)

Mendelova univerzita v Brně (expozice 25)

Metropolitní univerzita Praha (expozice 18)

Paneurópska vysoká škola, Slovensko (expozice 5)

Prešovská univerzita v Prešove, Slovensko (expozice 17)

Ročenkomat (expozice 22)

Scandinavian Study (expozice 11)

Slezská univerzita v Opavě (expozice 28)

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Slovensko (expozice 34)

Slovenská poľnohospodárska univerzita, Slovensko (expozice 23)

STUDENT AGENCY, s.r.o. (expozice 7)

Stredná zdravotnícká škola, Farská 23, Nitra, Slovensko (expozice 20)

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Slovensko (expozice 32)

Trnavská univerzita v Trnave, Slovensko(expozice 39)

Technická univerzita vo Zvolene, Slovensko(expozice 24)

Technická univerzita v Košiciach (expozice 6)

Technická univerzita v Liberci (expozice 37)

UNILINK - Poradenské centrum pro vysokoškolské studium ve Velké Británii (expozice 26)

University of New York in Prague (expozice 31)

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (expozice 12)

Univerzita Karlova, Fakulta Sociálních věd (expozice 29)

Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta (expozice 29)

Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta (expozice 29)

Univerzita Konštantína Filozofa, Slovensko(expozice 38)

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Slovensko (expozice 8)

Univerzita Palackého v Olomouci (expozice 30)

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (expozice 36)

Vatel International Business School Hotel and Tourism Management, Francie (expozice 2)

Veľvyslanectvo Kanady, Kancelária v Bratislave (expozice 9)

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (expozice 35)

Vysoká škola obchodní a hotelová (expozice 13)

Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. (expozice 3)

Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach, Slovensko (expozice 41)

Vysoká škola podnikání a práva, a.s. (expozice 4)

Vysoké učení technické v Brně (expozice 33)

William Academy, Kanada (expozice 42)

Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry, Slovensko (expozice 1)

Žilinská univerzita v Žiline, Slovensko (expozice 27)


ostatní fotografie ke stažení:

Společné fotografie

Slavnostní zahájení

Věda pro život

Poradenský servis

Přednášky

Společenský večer

Občerstvení pro vystavovatele

Výběr nejlepších fotografií

 

ZPĚT NA INFORMACE O VELETRHU

Login