fotografie
ke stažení

GAUDEAMUS NITRA 26. - 27. 9. 2018

fotografie expozic ke stažení:

Česká zemědělská univerzita v Praze (stánek č. 20)

EF Education First, s.r.o. (stánek č. 7)

EU Business School, Španělsko (stánek č. 41)

Fakulta sociálnych vied, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Slovensko (stánek č. 6)

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, České vysoké učení technické v Praze (stánek č. 22)

HTMi - Hotel and Tourism Management Institute, Švýcarsko (stánek č. 1)

Institut vzdělávání Sokrates (stánek č. 4)

InterStudy, Slovensko (stánek č. 17)

Jazyková škola Úspech, Slovensko (stánek č. 18)

Kancelária veľvyslanectva Kanady (stánek č. 21)

Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, RECETOX (Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí) (stánek č. 42)

Mendelova univerzita v Brně (stánek č. 32)

Metropolitní univerzita Praha (stánek č. 2)

Paneurópska vysoká škola, Slovensko (stánek č. 13)

Prešovská univerzita v Prešove, Slovensko (stánek č. 34)

Scandinavian Study (stánek č. 36)

Slezská univerzita v Opavě (stánek č. 8)

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Slovensko (stánek č. 15)

Slovenská poľnohospodárska univerzita, Slovensko (stánek č. 16)

STUDENT AGENCY, s.r.o. (stánek č. 19)

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Slovensko (stánek č. 37)

Trnavská univerzita v Trnave, Slovensko (stánek č. 31)

Technická univerzita vo Zvolene, Slovensko (stánek č. 26)

Technická univerzita v Košiciach (stánek č. 29)

Technická univerzita v Liberci (stánek č. 25)

UNILINK - Poradenské centrum pro vysokoškolské studium ve Velké Británii (stánek č. 33)

University College Birmingham, Velká Británie (skánek č. 43, Z1)

University of Groningen, Nizozemí (stánek č. 44)

University of New York in Prague (stánek č. 30)

Univerzita Karlova (stánek č. 27)

Univerzita Konštantína Filozofa, Slovensko (stánek č. 38)

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Slovensko (stánek č. 12)

Univerzita Palackého v Olomouci (stánek č. 14)

Univerzita Pavla Josefa Šafárika v Košiciach, Slovensko (stánek č. 46)

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (stánek č. 35)

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (stánek č. 39)

Vysoká škola obchodní a hotelová (stánek č. 9)

Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. (stánek č. 11)

Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach, Slovensko (stánek č. 5)

Vysoká škola podnikání a práva, a.s. (stánek č. 10)

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Slovensko (stánek č. 3)

Vysoké učení technické v Brně (stánek č. 28)

Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry, Slovensko (stánek č. 24)

Žilinská univerzita v Žiline, Slovensko (stánek č. 23)

ostatní fotografie ke stažení:

Společné fotografie

Slavnostní zahájení

Poradenský servis

Přednášky

Společenský večer

Pedagogické centrum

Výběr nejlepších fotografií

 

ZPĚT NA INFORMACE O VELETRHU

Login