seznam vystavovatelů

GAUDEAMUS NITRA 27. - 28. 9. 2017

Aarhus University, Dánsko

Aberystwyth University - Veľká Británia

Anglia Ruskin University, Veľká Británia

Bangor University, Veľká Británia

BIMM, Veľká Británia

Birmingham City University, Veľká Británia

Business and Hotel Management School Switzerland (BHMS)

Business Academy Dania, Dánsko

Business Academy South West Esbjerg, Dánsko

Bournemouth University, Veľká Británia

BPP University College, Veľká Británia

British and Irish Modern Music Institute, Veľká Británia

Business Academy Aarhus, Dánsko

Canterbury Christ Church University, Veľká Británia

CBS Cologne Business School, Nemecko

City University of London, Veľká Británia

Copenhagen School of Design and Technology, Dánsko

Coventry University, Veľká Británia

Česká zemědělská univerzita v Praze

 • Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů
 • Fakulta lesnická a dřevařská

Dania Academy of Higher Education, Dánsko

DANIA – Business school, Dánsko

De Montfort University, Veľká Británia

Ekonomická univerzita v Bratislave

 • Národohospodárska fakulta
 • Obchodná fakulta
 • Fakulta hospodárskej informatiky
 • Fakulta podnikového manažmentu
 • Fakulta medzinárodných vzťahov
 • Fakulta aplikovaných jazykov
 • Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach

Pro Edukka s.r.o.

BASW – Business Academy South West, Dánsko

Fontys University of Applied Sciences, Holandsko

Glyndwr University, Veľká Británia

Hague University of Applied Sciences, Holandsko

Hanze University of Applied Sciences, Holandsko

Häme University of Applied Sciences, Fínsko

HZ University of Applied Sciences, Holandsko

IBA – International Business Academy Kolding, Dánsko

Inholland University of Applied Sciences, Holandsko

InterStudy – štúdium v zahraničí

ISM Munich, Nemecko

Kajjani University of Applied Sciences, Fínsko

Kancelária veľvyslanectva Kanady

Liverpool Hope University, Veľká Británia

London Metropolitan University, Veľká Británia

London School of Business and Finance, Veľká Británia

London South Bank University, Veľká Británia

Mendelova univerzita v Brně

 • Agronomická fakulta
 • Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
 • Institut celoživotního vzdělávání
 • Lesnická a dřevařská fakulta
 • Provozně ekonomická fakulta
 • Zahradnická fakulta

Metropolitní univerzita Praha

Middlesex University London, Veľká Británia

New College of the Humanities London, Veľká Británia

Nottingham Trent University, Veľká Británia

One World Institute, Nórsko

Paneurópska vysoká škola

Prešovská univerzita v Prešove

 • Fakulta humanitných a prírodných vied
 • Fakulta manažmentu
 • Fakulta športu
 • Fakulta zdravotníckych odborov
 • Filozofická fakulta
 • Gréckokatolícka teologická fakulta
 • Pedagogická fakulta
 • Pravoslávna bohoslovecká fakulta

Regent’s University London, Veľká Británia

Richmond, The American International University in London, Veľká Británia

Ročenkomat

SAE Institutes, Veľká Británia

Saxion University of Applied Sciences, Holandsko

Scandinavian Study

Sheffield Hallam University, Veľká Británia

Slezská univerzita v Opavě

 • Fakulta veřejných politik
 • Filozoficko-přírodovědecká fakulta
 • Matematický ústav
 • Obchodně podnikatelská fakulta

Slovenská poľnohospodárská univerzita v Nitre

 • Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
 • Fakulta biotechnológie a potravinárstva
 • Fakulta ekonomiky a manažmentu
 • Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
 • Fakulta zahradníctva a krajinného inžinierstva
 • Technická fakulta

Slovenská technická univerzita v Bratislave

 • Fakulta architektúry
 • Fakulta elektrotechniky a informatiky
 • Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
 • Fakulta informatiky a informačných technológií
 • Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
 • Stavebná fakulta
 • Strojnícka fakulta
 • Ústav manažmentu

SOAS, University of London, Veľká Británia

Southampton Solent University, Veľká Británia

STUDENT AGENCY, s.r.o.

Stredná zdravotnícká škola, Farská 23, Nitra

Swansea University, Veľká Británia

Teesside University, Veľká Británia

Technická univerzita v Košiciach

 • Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
 • Hutnícka fakulta
 • Strojnícka fakulta
 • Fakulta elektrotechniky a informatiky
 • Stavebná fakulta
 • Ekonomická fakulta
 • Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove
 • Fakulta umení
 • Letecká fakulta

Technická univerzita v Liberci

 • Ekonomická fakulta
 • Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií
 • Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
 • Fakulta strojní
 • Fakulta textilní
 • Fakulta umění a architektury
 • Fakulta zdravotnických studií

Technická univerzita vo Zvolene

 • Drevárska fakulta
 • Fakulta Ekológie a Environmentalistiky
 • Fakulta Environmentálnej a výrobnej techniky
 • Lesnícka Fakulta

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

 • Fakulta zdravotníctva
 • Celouniverzitné pracovisko - Katedra politológie
 • Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov
 • Fakulta priemyselných technológií so sídlom v Púchove
 • Fakulta špeciálnej techniky

Trnavská univerzita v Trnave

 • Filozofická fakulta
 • Pedagogická fakulta
 • Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
 • Teologická fakulta
 • Právnická fakulta

UCLAN, Veľká Británia

UNILINK - Poradenské centrum pro vysokoškolské studium ve Velké Británii

University Campus Suffolk, Veľká Británia

University College of Northern Denmark, Dánsko

University of Bedfordshire, Veľká Británia

University of Bradford, Veľká Británia

University of Birmingham, Veľká Británia

University of Central Lancashire, Veľká Británia

University of Derby, Veľká Británia

University of Essex, Veľká Británia

University of Greenwich, Veľká Británia

University of Groningen, Holandsko

University of Hertfordshire, Veľká Británia

University of Huddersfield, Veľká Británia

University of Chichester, Veľká Británia

University of Liverpool, Veľká Británia

University of New York in Prague

University of Northamptom, Veľká Británia

University of Portsmouth, Veľká Británia

University of Roehampton, Veľká Británia

University of South Wales, Veľká Británia

University of Sunderland, Veľká Británia

University of the West of England, Bristol, Veľká Británia

University of West London, Veľká Británia

University of Westminster, Veľká Británia

University of Winchester, Veľká Británia

University of Worcester, Veľká Británia

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

 • Fakulta sociálně-ekonomická
 • Fakulta výrobních technologií a managementu
 • Fakulta zdravotnických studií
 • Fakulta životního prostředí
 • Přírodovědecká fakulta
 • Filozofická fakulta
 • Pedagogická fakulta
 • Fakulta užitého umění a designu

Univerzita Karlova

 • Fakulta sociálních věd
 • Matematicko-fyzikální fakulta
 • Přírodovědecká fakulta
 • Informační centrum

Univerzita Komenského v Bratislave

 • Fakulta managementu

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

 • Fakulta prírodných vied
 • Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
 • Fakulta stredoeurópskych štúdií
 • Filozofická fakulta
 • Pedagogická fakulta

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

 • Ekonomická fakulta
 • Právnická fakulta
 • Fakulta prírodných vied
 • Filozofická fakulta
 • Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov
 • Pedagogická fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci

 • Cyrilometodějská teologická fakulta
 • Fakulta tělesné kultury
 • Fakulta zdravotnických věd
 • Filozofická fakulta
 • Lékařská fakulta
 • Pedagogická fakulta
 • Právnická fakulta
 • Přírodovědecká fakulta

Univerzita sv.Cyrila a Metoda v Trnave

 • Fakulta sociálnych vied

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

 • Fakulta aplikované informatiky
 • Fakulta humanitních studií
 • Univerzitní institut
 • Fakulta logistiky a krizového řízení
 • Fakulta managementu a ekonomiky
 • Fakulta multimediálních komunikací
 • Fakulta technologická

UWE Bristol, Veľká Británia

Vatel International Business School Hotel and Tourism Management, Francúzsko

VIA University College Aarhus, Dánsko

VIA Design Herning, Dánsko

VIA University Horsens, Dánsko

TEKO Design College, Dánsko

Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

 • Fakulta chemické technologie
 • Fakulta chemicko-inženýrská
 • Fakulta potravinářské a biochemické technologie
 • Fakulta technologie ochrany prostředí

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o., Brno

Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s.

Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Vysoké učení technické v Brně

 • Fakulta architektury
 • Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
 • Fakulta chemická
 • Fakulta informačních technologií
 • Fakulta podnikatelská
 • Fakulta stavební
 • Fakulta strojního inženýrství
 • Fakulta výtvarných umění
 • Ústav soudního inženýrství

William Academy, Kanada

Zealand Institute of Business and Technology, Dánsko

Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry

Zealand Institute of Technology (Zibat), Dánsko

Žilinská univerzita v Žiline

 • Celouniverzitný študijný program
 • Elektrotechnická fakulta
 • Fakulta humanitných vied
 • Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
 • Fakulta riadenia a informatiky
 • Fakulta bezpečnostného inžinierstva
 • Stavebná fakulta
 • Strojnícka fakulta

 

ZPĚT NA INFORMACE O VELETRHU

Login