seznam vystavovatelů

GAUDEAMUS NITRA 26. - 27. 9. 2018

Aarhus University, Dánsko

Aberystwyth University, Wales, Veľká Británia

Anglia Ruskin University, Veľká Británia

Arts University Bournemouth, Veľká Británia

Bangor University, Veľká Británia  

Birmingham City University, Veľká Británia

BPP University College, Veľká Británia

British and Irish Modern Music Institute (BIMM), Veľká Británia

Brunel University London, Veľká Británia

Bucks New University, Veľká Británia

Business Academy Aarhus, Dánsko

Business Academy Dania, Dánsko

Business Academy South West Esbjerg, Dánsko

Canterbury Christ Church University, Veľká Británia

CBS - Cologne Business School, Nemecko

City University of London, Veľká Británia

Copenhagen School of Design and Technology, Dánsko

Coventry University, Veľká Británia

Česká zemědělská univerzita v Praze

•      Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

•      Fakulta lesnická a dřevařská

•      Fakulta tropického zemědělství

•      Fakulta životního prostředí

•      Institut vzdělávání a poradenství

•      Provozně ekonomická fakulta

•      Technická fakulta

České vysoké učení technické v Praze

•      Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

Dania Academy of Higher Education, Dánsko

De Montfort University, Veľká Británia

Edukka, s.r.o.

EF Education First, s.r.o.

Fontys - University of Applied Sciences, Holandsko

Hague University of Applied Sciences, Holandsko

Häme University of Applied Sciences, Fínsko

Hanze University of Applied Sciences, Holandsko

HTMi Hotel and Tourism Management Institute in Singapore

HTMi Hotel and Tourism Management Institute, Švajčiarsko

HZ University of Applied Sciences, Holandsko

IBA – International Business Academy Kolding, Dánsko

Inholland University of Applied Sciences, Holandsko

Institut vzdělávání SOKRATES

InterStudy - štúdium v zahraničí

Jazyková škola ÚSPECH s.r.o.

Kancelária Veľvyslanectva Kanady

Liverpool Hope University, Veľká Británia

London Metropolitan University, Veľká Británia

London School of Business and Finance, Veľká Británia

London South Bank University, Veľká Británia

Masarykova univerzita

•      Přírodovědecká fakulta - RECETOX

Mendelova univerzita v Brně

•      Agronomická fakulta

•      Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

•      Institut celoživotního vzdělávání

•      Lesnická a dřevařská fakulta

•      Provozně ekonomická fakulta

•      Zahradnická fakulta

Metropolitní univerzita Praha

Middlesex University, Veľká Británia

New College of the Humanities London, Veľká Británia

Nottingham Trent University, Veľká Británia

Paneurópska vysoká škola

Plymouth University, Veľká Británia

Prešovská univerzita v Prešove

•      Fakulta humanitných a prírodných vied

•      Fakulta manažmentu

•      Fakulta športu

•      Fakulta zdravotníckych odborov

•      Filozofická fakulta

•      Gréckokatolícka teologická fakulta

•      Pedagogická fakulta

•      Pravoslávna bohoslovecká fakulta

Regent’s University London, Veľká Británia

Richmond, The American International University in London, Veľká Británia

Royal Agricultural University, Veľká Británia

SAE Institute, Veľká Británia

Saxion University of Applied Sciences, Holandsko

Scandinavian Study

Sheffield Hallam University, Veľká Británia

Slezská univerzita v Opavě

•      Fakulta veřejných politik

•      Filozoficko-přírodovědecká fakulta

•      Matematický ústav

•      Obchodně podnikatelská fakulta

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

•      Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

•      Fakulta biotechnológie a potravinárstva

•      Fakulta ekonomiky a manažmentu

•      Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

•      Fakulta zahradníctva a krajinného inžinierstva

•      Technická fakulta

Slovenská technická univerzita v Bratislave

•      Fakulta architektúry

•      Fakulta elektrotechniky a informatiky

•      Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

•      Fakulta informatiky a informačných technológií

•      Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave

•      Stavebná fakulta

•      Strojnícka fakulta

•      Ústav manažmentu

SOAS, University of London, Veľká Británia

Southampton Solent University, Veľká Británia

Student Agency, s.r.o.

Swansea University, Veľká Británia

Teesside University, Veľká Británia

Technická univerzita v Košiciach

•      Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií

•      Hutnícka fakulta

•      Strojnícka fakulta

•      Fakulta elektrotechniky a informatiky

•      Stavebná fakulta

•      Ekonomická fakulta

•      Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove

•      Fakulta umení

•      Letecká fakulta

Technická univerzita v Liberci

•      Ekonomická fakulta

•      Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

•      Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

•      Fakulta strojní

•      Fakulta textilní

•      Fakulta umění a architektury

•      Fakulta zdravotnických studií

Technická univerzita vo Zvolene

•      Drevárska fakulta

•      Fakulta ekológie a environmentalistiky

•      Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky

•      Lesnícka fakulta

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

•      Fakulta zdravotníctva

•      Celouniverzitné pracovisko - Katedra politológie

•      Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov

•      Fakulta priemyselných technológií so sídlom v Púchove

•      Fakulta špeciálnej techniky

Trnavská univerzita v Trnave

•      Filozofická fakulta

•      Pedagogická fakulta

•      Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce

•      Teologická fakulta

•      Právnická fakulta

UCLAN, Veľká Británia

UniLink - Poradenské centrum pro vysokoškolské studium ve Velké Británii

University College Birmingham, Veľká Británia

University College of Northern Denmark, Dánsko

University for the Creative Arts, Veľká Británia

University of Bedfordshire, Veľká Británia

University of Birmingham, Veľká Británia

University of Bradford, Veľká Británia

University of Central Lancashire, Veľká Británia

University of Cumbria, Veľká Británia

University of Derby, Veľká Británia

University of Essex, Veľká Británia

University of Falmouth, Veľká Británia

University of Gloucestershire, Veľká Británia

University of Greenwich, Veľká Británia

University of Groningen, Holandsko

University of Hertfordshire, Veľká Británia

University of Huddersfield, Veľká Británia

University of Chichester, Veľká Británia

University of Lincoln, Veľká Británia

University of Liverpool, Veľká Británia

University of New York in Prague

University of Northampton, Veľká Británia

University of Northumbria, Veľká Británia

University of Portsmouth, Veľká Británia

University of Roehampton, Veľká Británia

University of South Wales, Veľká Británia

University of Suffolk, Veľká Británia

University of Sunderland, Veľká Británia

University of the West of England, Bristol, Veľká Británia

University of West London, Veľká Británia

University of Westminster, Veľká Británia

University of Winchester, Veľká Británia

University of Worcester, Veľká Británia

Univerzita Karlova

•      Fakulta sociálních věd

•      Matematicko-fyzikální fakulta

•      Přírodovědecká fakulta

•      Informační centrum

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

•      Fakulta prírodných vied

•      Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva

•      Fakulta stredoeurópskych štúdií

•      Filozofická fakulta

•      Pedagogická fakulta

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

•      Ekonomická fakulta

•      Právnická fakulta

•      Fakulta prírodných vied

•      Filozofická fakulta

•      Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov

•      Pedagogická fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci

•      Cyrilometodějská teologická fakulta

•      Fakulta tělesné kultury

•      Fakulta zdravotnických věd

•      Filozofická fakulta

•      Lékařská fakulta

•      Pedagogická fakulta

•      Právnická fakulta

•      Přírodovědecká fakulta

Univerzita Pavla Josefa Šafárika v Košiciach

•      Fakulta verejnej správy

•     Filozofická fakulta

•     Lekárska fakulta

•     Právnická fakulta

•     Prírodovedecká fakulta

Univerzita sv.Cyrila a Metoda v Trnave

•      Fakulta sociálnych vied

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

•      Fakulta aplikované informatiky

•      Fakulta humanitních studií

•      Univerzitní institut

•      Fakulta logistiky a krizového řízení

•      Fakulta managementu a ekonomiky

•      Fakulta multimediálních komunikací

•      Fakulta technologická

UWE Bristol, Veľká Británia

VIA Design Herning, Dánsko

VIA University College, Dánsko

VIA University Horsens, Dánsko

Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

•      Fakulta chemické technologie

•      Fakulta chemicko-inženýrská

•      Fakulta potravinářské a biochemické technologie

•      Fakulta technologie ochrany prostředí

Vysoká škola obchodní a hotelová Brno

Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s.

Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžbety

Vysoké učení technické v Brně

•      Fakulta architektury

•      Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

•      Fakulta chemická

•      Fakulta informačních technologií

•      Fakulta podnikatelská

•      Fakulta stavební

•      Fakulta strojního inženýrství

•      Fakulta výtvarných umění

•      Ústav soudního inženýrství

Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry

ZIBAT – Zealand Institute of Business and Technology, Dánsko

Žilinská univerzita v Žiline

•      Celouniverzitný študijný program

•      Elektrotechnická fakulta

•      Fakulta humanitných vied

•      Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

•      Fakulta riadenia a informatiky

•      Fakulta bezpečnostného inžinierstva

•      Stavebná fakulta

•      Strojnícka fakulta

 

ZPĚT NA INFORMACE O VELETRHU

Login