PROGRAM PŘEDNÁŠEK

GAUDEAMUS NITRA 26. - 27. 9. 2018

PROGRAM PŘEDNÁŠEK

Středa 26. 9. 2018

 9.00 - 9.30      Slávnostné otvorenie veľtrhu

 9:40 - 10:00    Technická univerzita vo Zvolene

10:05 - 10:25   Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

10:30 - 10:50   Slovenská technická univerzita v Bratislave

10:55 - 11:15   Žilinská univerzita v Žiline

11:20 - 11:40   Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

11:45 - 12:05   Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne

12.10 - 12.20   Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s.

12.25 - 12.45   University of New York in Prague

12.50 - 13.00   Prešovská univerzita v Prešove

13.05 - 13.25   Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze

13:30 - 13:50   Nie je farmár, ako farmár... - Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

13.55 - 14.15   Keď je sen realitou - Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry

 

Čtvrtek 27. 9. 2018

 9.00 -   9.10   University College Birmingham

 9.15 -   9.35   Jazyková škola Úspech

 9.40 - 10.00   Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

10.05 - 10.25   Univerzita Palackého v Olomouci

10:30 - 10:50   Slovenská technická univerzita v Bratislave

10.55 - 11.25   Česká zemědělská univerzita v Praze

11.30 - 11.40   Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s.

11.45 - 12.05   University of New York in Prague

12.10 - 12.30   Metropolitní univerzita Praha

12.35 - 12.55   Prečo zostať študovať na Slovensku? - Trnavská univerzita v Trnave

13.00 - 13.20   Keď je sen realitou - Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry

13.25 - 13.45   Masarykova univerzita, RECETOX

 

PROGRAM PEDAGOGICKÉHO CENTRA

Středa 26. 9. 2018

10:00 - 10:20   Prečo zostať študovať na Slovensku? - Trnavská univerzita v Trnave
                         Doc Ing. Viera Peterková, PhD. – prorektorka pre vzdelávanie a starostlivosť o študentov

10:25 - 10:45   Technika je budúcnost (Prečo je štúdium techniky atraktívne?) - Slovenská technická univerzita v Bratislave
                          Prof. Ing. Marian Peciar, PhD. – prorektor

10:50 - 11:10   Žilinská univerzita v Žiline, moderná univerzita s tradíciou.

11:15 - 11:35   Technická univerzita vo Zvolene

11:40 - 12:00   Nová nabídka studijních programů pro akademický rok 2019/2020 - Univerzita Palackého v Olomouci

12:05 - 12:25   Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Doc. Ing. Milan Šimko, PhD. – prorektor pre vzdelávaciu činnost a ECTS

12:30 - 12:50   Hľadajme správny kľúč k dverám nezávislosti - Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry
                         PhDr. Tatiana Hvizdošová, odborná poradkyňa Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany, členka Rady ZKPRK

 

Čtvrtek 27. 9. 2018

10:00 - 10:20   Čo ponúka  Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
                          Ing. Dana Straková, Mgr. Katarína Babeľová, Mgr. Monika Luptáková – referentky prorektory pre pedagogickú činnost

10:25 - 10:45   Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

10:50 - 11:10   Nová nabídka studijních programů pro akademický rok 2019/2020 - Univerzita Palackého v Olomouci

11:15 - 11:35   Sdílení poznatku z praxe poradenství na VŠ - VŠCHT Praha

11:40 - 12:00   Hľadajme správny kľúč k dverám nezávislosti - Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry
                        PhDr. Tatiana Hvizdošová, odborná poradkyňa Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany, členka Rady ZKPRK

 

 

ZPĚT NA INFORMACE O VELETRHU

Login