Gaudeamus Roadshow Ostrava 2020 je ZRUŠENA Krizovým opatřením Vlády České republiky č. 958, platným od 5. do 18. října 2020.

INFORMACE O MÍSTĚ KONÁNÍ

Gaudeamus Roadshow Ostrava

Termín a otevírací doba:

14. 10. 2020 

9:00 - 15:00

Místo konání:

Dům kultury města Ostravy

28. října 2556/124

Ukázat na mapě

 

Doprava:

Zastávka "Krajský úřad"

Tramvaje: 4, 8, 11, 12

Informace o dopravě: www.dpo.cz

Parkování: veřejné parkoviště před budovou

 

SEZNAM VYSTAVOVATELŮ

V tomto seznamu jsou uvedeny aktuálně přihlášené školy. Přihlašování účastníků je stále otevřeno a seznam je průběžně aktualizován.

 

Campus France
CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc
České vysoké učetní technické v Praze

 • Fakulta architektury
 • Fakulta biomedicínského inženýrství
 • Fakulta dopravní
 • Fakulta elektrotechnická
 • Fakulta informačních technologií
 • Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
 • Fakulta stavební
 • Fakulta strojní
 • Masarykův ústav vyšších studií

Dům zahraniční spolupráce
Dundalk Institute of Technology

Education.cz - pro úspěšné studium v zahraničí
EF Education First
Mendelova univerzita v Brně

 • Agronomická fakulta
 • Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
 • Institut celoživotního vzdělávání
 • Lesnická a dřevařská fakulta
 • Provozně ekonomická fakulta
 • Zahradnická fakulta

Newton College, a.s. 
Policie České republiky 
Prague College
Slezská univerzita v Opavě

 • Fakulta veřejných politik
 • Filozoficko-přírodovědecká fakulta
 • Matematický ústav
 • Obchodně podnikatelská fakulta

START-ED
Škoda Auto Vysoká škola o.p.s.
UniLink - Poradenské centrum pro vysokoškolské studium ve Velké Británii​
University of New York in Prague

Univerzita Karlova 

 • Matematicko-fyzikální fakulta

Univerzita obrany 

 • Fakulta vojenského leadershipu
 • Fakulta vojenského zdravotnictví
 • Fakulta vojenských technologií

Univerzita Palackého v Olomouci

 • Cyrilometodějská teologická fakulta
 • Fakulta tělesné kultury
 • Fakulta zdravotnických věd
 • Filozofická fakulta
 • Lékařská fakulta
 • Pedagogická fakulta
 • Právnická fakulta
 • Přírodovědecká fakulta

Univerzita Pardubice

 • Dopravní fakulta Jana Pernera
 • Fakulta ekonomicko-správní
 • Fakulta elektrotechniky a informatiky
 • Fakulta filozofická
 • Fakulta chemicko-technologická
 • Fakulta restaurování
 • Fakulta zdravotnických studií

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

 • Fakulta aplikované informatiky
 • Fakulta humanitních studií
 • Fakulta logistiky a krizového řízení
 • Fakulta managementu a ekonomiky
 • Fakulta multimediálních komunikací
 • Fakulta technologická
 • Univerzitní institut

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

 • Fakulta veterinární hygieny a ekologie
 • Fakulta veterinárního lékařství

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

 • Ekonomická fakulta 
 • Fakulta bezpečnostního inženýrství
 • Fakulta elektrotechniky a informatiky
 • Fakulta materiálově-technologická
 • Fakulta stavební
 • Fakulta strojní
 • Hornicko-geologická fakulta

Vysoká škola ekonomická v Praze

 • Fakulta financí a účetnictví
 • Fakulta informatiky a statistiky
 • Fakulta managementu
 • Fakulta mezinárodních vztahů
 • Fakulta podnikohospodářská
 • Národohospodářská fakulta

Vysoká škola chemicko - technologická v Praze

 • Fakulta chemické technologie
 • Fakulta chemicko-inženýrská
 • Fakulta potravinářské a biochemické technologie
 • Fakulta technologie ochrany prostředí

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o.
Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s.
Vysoká škola podnikání a práva, a.s.
VysokeSkoly.cz - Testovací centrum
 

 

PROGRAM PŘEDNÁŠEK PRO STUDENTY

9:00 - 9:20 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
9:30 - 9:50 Vysoká škola ekonomická v Praze
10:00 - 10:20 University of New York in Prague
10:30 - 10:50 České vysoké učení technické v Praze
11:00 - 11:20 Mendelova unvierzita v Brně
11:30 - 11:50 Univerzita Palackého v Olomouci
12:00 - 12:20 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
12:30 - 12:50 Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
13:00 - 13:20 Univerzita obrany 
13:30 - 13:50 Dům zahraniční spolupráce
14:00 - 14:20 Škoda Auto Vysoká škola, o.p.s.

 

PROGRAM PŘEDNÁŠEK PRO PEDAGOGY

9:00 - 9:20 VOLNÝ TERMÍN
9:30 - 9:50 Studium na Mendelově univerzitě v Brně
10:00 - 10:20 Unilinik - Dundalk Institute of Technology
10:30 - 10:50 Proč studovat na VŠB - Technické univerzitě Ostrava
11:00 - 11:20 Univerzita Palackého v Olomouci
11:30 - 11:50 VOLNÝ TERMÍN
12:00 - 12:20 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
12:30 - 12:50 Univerzita obrany - více než vysoká škola
13:00 - 13:20 VOLNÝ TERMÍN
13:30 - 13:50 VOLNÝ TERMÍN
Login