Gaudeamus Roadshow Jihlava 2020 je ZRUŠENA Krizovým opatřením Vlády České republiky č. 958, platným od 5. do 18. října 2020.

INFORMACE O MÍSTĚ KONÁNÍ

Gaudeamus Roadshow Jihlava

Termín a otevírací doba:

13. 10. 2020 

9:00 - 15:00

Místo konání:

Dělnický Dům Jihlava

Žižkova 1696

Ukázat na mapě

 

Doprava:

Zastávka "Fibichova"

Autobusy: 3, 7, 31, 41

Zastávka "Seifertova"

Autobusy: 7

Trolejbusy: D, F

Informace o dopravě: www.dpmj.cz

Parkování: veřejné parkoviště "Seifertova", veřejné parkoviště "Žižkova", veřejné parkoviště "Fibichova"

 

PLÁNEK A SEZNAM VYSTAVOVATELŮ

PROGRAM PŘEDNÁŠEK

 

SEZNAM VYSTAVOVATELŮ

V tomto seznamu jsou uvedeny aktuálně přihlášené školy. Přihlašování účastníků je stále otevřeno a seznam je průběžně aktualizován.

 

České vysoké učetní technické v Praze

 • Fakulta architektury
 • Fakulta biomedicínského inženýrství
 • Fakulta dopravní
 • Fakulta elektrotechnická
 • Fakulta informačních technologií
 • Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
 • Fakulta stavební
 • Fakulta strojní
 • Masarykův ústav vyšších studií

Dundalk Institute of Technology
EF Education First

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

 • Ekonomická fakulta
 • Fakulta rybářství a ochrany vod
 • Filozofická fakulta
 • Pedagogická fakulta
 • Přírodovědecká fakulta
 • Teologická fakulta
 • Zdravotně sociální fakulta
 • Zemědělská fakulta

Mendelova univerzita v Brně

 • Agronomická fakulta
 • Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
 • Institut celoživotního vzdělávání
 • Lesnická a dřevařská fakulta
 • Provozně ekonomická fakulta
 • Zahradnická fakulta

Metropolitní univerzita
Newton College, a.s. 

Policie České republiky
Slezská univerzita v Opavě

 • Fakulta veřejných politik
 • Filozoficko-přírodovědecká fakulta
 • Matematický ústav
 • Obchodně podnikatelská fakulta

Škoda Auto Vysoká škola o.p.s.
UniLink - Poradenské centrum pro vysokoškolské studium ve Velké Británii​
University of New York in Prague
Univerzita Hradec Králové

 • Fakulta informatiky a managementu
 • Filozofická fakulta
 • Pedagogická fakulta
 • Přírodovědecká fakulta

Univerzita Karlova 

 • Matematicko-fyzikální fakulta

Univerzita obrany 

 • Fakulta vojenského leadershipu
 • Fakulta vojenského zdravotnictví
 • Fakulta vojenských technologií

Univerzita Palackého v Olomouci

 • Cyrilometodějská teologická fakulta
 • Fakulta tělesné kultury
 • Fakulta zdravotnických věd
 • Filozofická fakulta
 • Lékařská fakulta
 • Pedagogická fakulta
 • Právnická fakulta
 • Přírodovědecká fakulta

Univerzita Pardubice

 • Dopravní fakulta Jana Pernera
 • Fakulta ekonomicko-správní
 • Fakulta elektrotechniky a informatiky
 • Fakulta filozofická
 • Fakulta chemicko-technologická
 • Fakulta restaurování
 • Fakulta zdravotnických studií

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

 • Fakulta aplikované informatiky
 • Fakulta humanitních studií
 • Fakulta logistiky a krizového řízení
 • Fakulta managementu a ekonomiky
 • Fakulta multimediálních komunikací
 • Fakulta technologická
 • Univerzitní institut

Vysoká škola ekonomická v Praze

 • Fakulta financí a účetnictví
 • Fakulta informatiky a statistiky
 • Fakulta managementu
 • Fakulta mezinárodních vztahů
 • Fakulta podnikohospodářská
 • Národohospodářská fakulta

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

 • Fakulta chemické technologie
 • Fakulta chemicko-inženýrská
 • Fakulta potravinářské a biochemické technologie
 • Fakulta technologie ochrany prostředí

Vysoká škola logistiky o.p.s.
Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o.
Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s.
Vysoká škola podnikání a práva, a.s.
Vysoká škola polytechnická Jihlava
VysokeSkoly.cz - Testovací centrum

 

PROGRAM PŘEDNÁŠEK PRO STUDENTY

9:00 - 9:20 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
9:30 - 9:50 Univerzita Hradec Králové
10:00 - 10:20 University of New York in Prague
10:30 - 10:50 České vysoké učení technické v Praze
11:00 - 11:20 Mendelova univerzita v Brně
11:30 - 11:50 Univerzita Palackého v Olomouci
12:00 - 12:20 Univerzita Pardubice
12:30 - 12:50 Škoda Auto Vysoká škola, o.p.s.
13:00 - 13:20 Univerzita obrany
13:30 - 13:50 Vysoká škola ekonomická v Praze
14:00 - 14:20 Vysoká škola polytechnická Jihlava

 

PROGRAM PŘEDNÁŠEK PRO PEDAGOGY

9:00 - 9:20 VOLNÝ TERMÍN
9:30 - 9:50 Studium na Mendelově univerzitě v Brně
10:00 - 10:20 UHK - regionální univerzita s globálními ambicemi
10:30 - 10:50 VOLNÝ TERMÍN
11:00 - 11:20 Univerzita Palackého v Olomouci
11:30 - 11:50 VOLNÝ TERMÍN
12:00 - 12:20 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
12:30 - 12:50 Univerzita obrany - více než vysoká škola
13:00 - 13:20 Vysoká škola polytechnická Jihlava - Průmysl 4.0 ve výuce
13:30 - 13:50 VOLNÝ TERMÍN
Login