HISTORIE VELETRHU GAUDEAMUS V PRAZE

První ročník veletrhu Gaudeamus Praha proběhl od 9. do 10. dubna 2008 v Křižíkově pavilonu E na výstavišti Praha Holešovice. Veletrh navštívilo 5.459 návštěvníků. Prvního ročníku veletrhu v Praze se účastnilo 89 vystavovatelů včetně 28 zahraničních ze čtrnácti zemí světa. Na veletrhu bylo zastoupeno více než 225 fakult z České republiky a zahraničí, 1860 českých a 595 zahraničních studijních oborů. Třetí ročník veletrhu probíhal již ve dvou Křižíkových pavilonech D a E. Veletrh navštívilo 7.204 návštěvníků a účastnilo se 140 vystavovatelů. 

Návštěvnost pátého ročníku veletrhu přesáhla 8 000 studentů. V. ročníku veletrhu v Praze se účastnilo 156 vystavovatelů, včetně 20 zahraničních. Sedmý ročník veletrhu probíhal na dosud největší výstavní ploše o velikosti 984 m2 a byl posledním ročníkem pořádaným na výstavišti v Praze Holešovicích. 

V roce 2015 veletrh poprvé proběhl v areálu PVA Expo Praha Letňany, v hale č.1 a byl rekordní ve všech ohledech. Veletrh navštívilo 9 654 návštěvníků. VIII. ročníku veletrhu v Praze se účastnilo 186 vystavovatelů, včetně 58 zahraničních z osmi zemí světa. Veletrh probíhal na dosud největší výstavní ploše o velikosti 1 218 m2. 

Desátý ročník veletrhu Gaudeamus Praha proběhl od 25. do 26. ledna 2017 v areálu PVA Expo Praha Letňany, v nejnovější hale č.4. Na veletrhu byly překonány tři rekordy: veletrh navštívilo 10 018 studentů a účastnilo se 193 vystavovatelů. Veletrh byl také nejvíce mezinárodní. Zúčastnilo se 72 zahraničních vystavovatelů
z osmnácti zemí světa. Na veletrhu také proběhl první ročník soutěže o nejlepší expozici. První místo v soutěži obsadilo České vysoké učení technické v Praze,
na druhém místě se umístila expozice University of New York in Prague a třetí místo patřilo Newton College. 

Jedenáctý ročník veletrhu Gaudeamus Praha se konal v areálu PVA Expo Praha Letňany od 23. do 25. ledna 2018. Doba konání veletrhu byla poprvé prodloužena na tři dny. Veletrh navštívilo 10 670 studentů a rekordních 244 středoškolských pedagogů a výchovných poradců.  Veletrhu se účastnilo 213 vystavovatelů. Na veletrhu také proběhl druhý ročník soutěže o nejlepší expozici. První místo v soutěži obsadilo České vysoké učení technické v Praze, na druhém místě se umístila expozice University of New York in Prague a třetí místo patřilo Univerzitě Karlově.

Dvanáctý ročník veletrhu Gaudeamus Praha, konaný od 22. do 24. ledna 2019 byl ve všech parametrech ročníkem rekordním. Veletrh navštívilo 12 202 návštěvníků (meziroční nárůst o 1 532 návštěvníků) a 293 pedagogů a výchovných poradců (meziroční nárůst o 49). Rekordní byl i zájem vystavovatelů s dosud největším počtem 289 subjektů včetně 76 zahraničních. S čistou výstavní plochou 1 563 m2 byl dvanáctý ročník v Praze dosud největším.

Vývoj veletrhu v Praze v letech 2008-2019

Ročník Vystavovatelé  Návštěvnost
2008 89 5 459
2009 101 6 368
2010 140 7 204
2011 153 8 001
2012 156 8 362
2013 156 8 376
2014 148 8 604
2015 186 9 654
2016 185 9 719
2017 193 10 018
2018 213 10 670
2019 289 12 202

 

 

 

Informace z minulých ročníků veletrhu v Praze

Vystavovatelé

Přednášky

Závěrečné zprávy

Soutěž o nejlepší expozici

Fotografie ke stažení

 

ZPĚT NA INFORMACE O VELETRHU

GAUDEAMUS V PRAZE
OD ROKU 2008

INFORMACE Z MINULÝCH ROČNÍKŮ VELETRHU

Login