Program přednášek

úterý 2. 11. 2021
Pavilon K
8:10 - 8:30
VOLNÝ TERMÍN
8:35 - 8:45
Štátny inštitút odborného vzdelávania
8:50 - 9:05
Skupina UCP
9:10 - 9:40
Univerzita Palackého v Olomouci
9:45 - 10:25
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
10:30 - 11:00
Univerzita Karlova
11:05 - 11:35
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
11:40 - 12:00
Vysoké učení technické v Brně
12:05 - 12:25
University of New York in Prague
12:30 - 12:50
Slovenská technická univerzita v Bratislave
12:55 - 13:15
Mendelova univerzita v Brně
13:20 - 13:30
Štátny inštitút odborného vzdelávania
13:35 - 13:55
Masarykova univerzita
14:00 - 14:40
UniLink - Poradenské centrum pro vysokoškolské studium ve Velké Británii
14:45 - 15:25
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
15:30 - 16:00
Univerzita Palackého v Olomouci
středa 3. 11. 2021
Pavilon K
8:10 - 8:40
VOLNÝ TERMÍN
8:45 - 9:00
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
9:05 - 9:35
Masarykova univerzita
9:40 - 9:55
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
10:00 - 10:20
Slovenská technická univerzita v Bratislave
10:25 - 10:45
Ekonomická univerzita v Bratislave
10:50 - 11:10
Žilinská univerzita v Žiline
11:15 - 11:30
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
11:35 - 12:05
Univerzita Karlova
12:10 - 12:30
Univerzita Karlova
12:35 - 12:55
Štúdium vo Francúzsku
13:00 - 13:20
University of New York in Prague
13:25 - 13:45
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
13:50 - 14:10
VOLNÝ TERMÍN
14:15 - 14:35
Štúdium vo Francúzsku
14:40 - 15:00
VOLNÝ TERMÍN
15:05 - 15:25
VOLNÝ TERMÍN
15:30 - 15:50
VOLNÝ TERMÍN
čtvrtek 4. 11. 2021
Pavilon K
8:10 - 8:25
Lekárska fakulta, UK v Bratislave
8:30 - 8:45
Jesseniova lekárska fakulta, UK v Bratislave
8:50 - 9:05
Prírodovedecká fakulta, UK v Bratislave
9:10 - 9:25
Farmaceutická fakulta, UK v Bratislave
9:30 - 9:45
Fakulta telesnej výchovy a športu, UK v Bratislave
9:50 - 10:05
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, UK v Bratislave
10:10 - 10:25
Fakulta managementu, UK v Bratislave
10:30 - 10:45
Fakulta sociálnych a ekonomických vied, UK v Bratislave
10:50 - 11:05
Právnická fakulta, UK v Bratislave
11:10 - 11:25
Filozofická fakulta, UK v Bratislave
11:30 - 11:45
Pedagogická fakulta, UK v Bratislave
11:50 - 12:05
Evanjelická bohoslovecká fakulta, UK v Bratislave
12:10 - 12:25
Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta, UK v Bratislave
12:30 - 12:50
Ekonomická univerzita v Bratislave
12:55 - 13:15
Technická univerzita v Košiciach
13:20 - 13:40
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika

Program Pedagogického centra

Login