Program přednášek

středa 11. 11. 2020
Přednáškový sál - pavilon F
9:00 - 9:30
Slavnostní zahájení veletrhu
9:50 - 10:10
Univerzita Komenského v Bratislave
10:15 - 10:35
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
10:40 - 11:00
Slovenská technická univerzita v Bratislave
11:05 - 11:25
Ekonomická univerzita v Bratislave
11:30 - 11:50
Univerzita Palackého v Olomouci
11:55 - 12:15
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
12:20 - 12:40
University of New York in Prague
12:45 - 13:05
Vysokeskoly.cz
13:10 - 13:20
TERMÍN K DISPOZICI
čtvrtek 12. 11. 2020
Přednáškový sál - pavilon F
9:25 - 9:45
University of New York in Prague
9:50 - 10:10
Univerzita Palackého v Olomouci
10:15 - 10:35
Žilinská univerzita v Žiline
10:40 - 11:00
Slovenská technická univerzita v Bratislave
11:05 - 11:25
Ekonomická univerzita v Bratislave
11:30 - 11:50
Prešovská univerzita v Prešove
11:55 - 12:15
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
12:20 - 12:40
Vysokeskoly.cz
12:45 - 13:05
TERMÍN K DISPOZICI

Program Pedagogického centra

středa 11. 11. 2020
Pedagogické centrum - pavilon F
9:15 - 9:35
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
9:40 - 10:00
Slovenská technická univerzita v Bratislave
10:05 - 10:25
ODBORNÁ PŘEDNÁŠKA
10:30 - 10:50
Univerzita Komenského v Bratislave
10:55 - 11:15
Žilinská univerzita v Žiline
11:20 - 11:40
ODBORNÁ PŘEDNÁŠKA
11:45 - 12:05
Vysokeskoly.cz
12:10 - 12:30
TERMÍN K DISPOZICI
12:35 - 12:55
TERMÍN K DISPOZICI
čtvrtek 12. 11. 2020
Pedagogické centrum - pavilon F
9:15 - 9:35
Trenčianská univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
9:40 - 10:00
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
10:05 - 10:25
ODBORNÁ PŘEDNÁŠKA
10:30 - 10:50
Prešovská univerzita v Prešove
10:55 - 11:15
Univerzita Palackého v Olomouci
11:20 - 11:40
ODBORNÁ PŘEDNÁŠKA
11:45 - 12:05
Vysokeskoly.cz
12:10 - 12:30
Trenčianská univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
12:35 - 12:55
TERMÍN K DISPOZICI
Login