centrum kariérového poradenství

GAUDEAMUS BRNO 22. - 25. 10. 2019

Vykročte správným směrem při volbě budoucího studia a kariéry!

Centrum kariérového poradenství návštěvníkům pomůže se správnou volbou studia a budoucí kariéry. Studenti se také budou mít možnost setkat přímo
s kariérovými poradci. 


Partnerem Centra kariérového poradenství je CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ VŠEM:

Zóna kariérového poradenství je určena studentům a návštěvníkům veletrhu, kteří mají otázky týkající se dalšího studia, svého profesního uplatnění a celkově svého dalšího směřování. V diskrétním prostředí se Vám budou věnovat kariéroví poradci z Centra vzdělávání všem, se kterými můžete mluvit o svých plánech
a snech, očekáváních, možnostech ale i obavách, které máte. Profesionálové na danou problematiku se s Vámi ponoří do procesu hledání řešení nebo nejvhodnější volby. Pokud se vše nestihne na místě, je možné pokračovat ve spolupráci s kariérovým poradcem dle domluvy a potřeby. Součástí zóny bude
i informační stánek Centra vzdělávání všem ohledně zkrácených studií a možnostech dalšího vzdělávání. 

 

PŘEDNÁŠKY CENTRA VZDĚLÁVÁNÍ VŠEM V PEDAGOGICKÉM CENTRU:

Klíčové zdroje pro orientaci v tématech oblasti Člověk a svět práce: 

Cílem příspěvku je představit pedagogickým pracovníkům informační zdroje, které budou využitelné v rámci výuky vzdělávací oblasti a průřezového tématu Člověk a svět práce. V úvodu bude vysvětleno uchopení daných témat v kurikulu vzdělávacího systému. Následně se přednáška zaměří na témata dalšího profesního vzdělávání, navazujících studijních možností ve formálním vzdělávání či představení poradenských služeb a služeb zaměstnanosti. 

Přednáška proběhne:

  • 23.10., 24.10., 25.10., vždy v čase 9:50 - 10:10
  • 26.10. v čase 11:05 - 11:25


Inspirace pro výchovné a kariérové poradce: 

Pedagogickým pracovníkům představíme nástroje a techniky, které lze v kariérovém poradenství aplikovat, ať se jedná o sebepoznání, poznávání trhu práce
a profesí, volbu vzdělávací cesty nebo definování cílů. Používání různých prostředků napomáhá průběhu poradenského procesu, přináší novou inspiraci
a povzbuzuje kreativitu. Některé pomůcky si účastníci budou moci přímo „osahat.“

Přednáška proběhne:

  • 23.10., 24.10., 25.10., 26.10. vždy v čase 9:50 - 10:10

 

ZPĚT NA DOPROVODNÉ PROGRAMY

Kde a kdy se veletrh koná

Gaudeamus Brno 2019

Výstaviště Brno

Výstaviště 405/1, 603 00 Brno

Pavilon P

Ukázat na mapě

Otevřeno pro návštěvníky

22. - 24. 10. 2019 8:00 - 16:00

25. 10. 2019 8:00 - 14:00

Kontakt na organizátora

Gaudeamus Brno 2019

Email: info@gaudeamus.cz

Tel.: +420 545 176 136

GSM: +420 777 278 051    

MP-Soft, a.s.,

Příkop 4, 604 16 Brno

Login